Subsidie verduurzamen woning

Het aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 1 januari 2018. De uiterste aanvraagdatum is 31 december 2019.

Let op! De gemeente werkt niet samen met installatiebedrijven. Er worden folders verspreid in de gemeente, waarin die indruk wel wordt gewekt. Wij hebben met geen enkel bedrijf afspraken gemaakt. Ter informatie: ook in onze gemeente zijn genoeg installatiebedrijven die u kunnen helpen bij energiemaatregelen.

Voor wie is de subsidie?

De subsidie is voor particuliere woningeigenaren. Dat zijn natuurlijke personen (geen bedrijven, verenigingen, stichtingen etc.), die eigenaar of mede-eigenaar zijn van een woning. De subsidie is voor bestaande woningen, die zijn opgeleverd vóór 1 januari 2018.
Gedurende de looptijd van deze verordening kan per woning maximaal eenmaal subsidie worden aangevraagd.

Zo werkt het

U krijgt alleen subsidie voor maatregelen die na 1 januari 2018 zijn uitgevoerd. De subsidie is dus niet voor maatregelen die 2017 zijn genomen. De subsidie moet u achteraf aanvragen. Dus eerst de maatregel uitvoeren aan uw huis, daarna subsidie aanvragen.

Er is in 2018 maximaal 50.000 euro te verdelen. En er geldt: op is op. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

In de tabel ziet u de voor subsidie in aanmerking komende energiemaatregelen, de daarbij behorende kwaliteitseisen en de daaraan gekoppelde subsidie per energiemaatregel.

Energiemaat­regel Minimumomvang per woning   Subsidiebedrag
  Vrijstaand Hoekwoning en 2^1 kap Tussenwoning Appartement / etage    
             
Zonnepanelen (pvpanelen) 1000 Wp 1000 Wp 1000 Wp 1000 Wp   € 0,25 per Wp tot een max. van € 500,-
Zonnepannen/dak vervangende zonnepanelen 1000 Wp 1000 Wp 1000 Wp 1000 Wp   € 1,- per Wp tot een max. van 2.000,-
 
 • De maximale subsidie per woning bedraagt € 1.000,-.
 • Voor woningen waarop zonnepannen / dak vervangende zonnepanelen zijn geplaatst bedraagt de maximale subsidie per woning € 2.000,-.
 • De subsidie per woning bedraagt in alle gevallen nooit meer dan 40% van de investering van de uitgevoerde energiemaatregelen in die woning.
 • Het is mogelijk de gemeentelijke subsidie op te tellen (te stapelen) bij subsidie van bijvoorbeeld de Rijksoverheid.
  Kijk of u in aanmerking komt voor subsidies op het gebied van energiebesparing of energieopwekking op de website http://www.energiesubsidiewijzer.nl/

  Hoe lang duurt het?

  De subsidie wordt uiterlijk binnen 4 weken na de subsidievaststelling betaald.

 • Meer informatie

  Subsidie wordt uitsluitend toegekend als:

  • De energiemaatregel door een erkend bedrijf / een erkende installateur wordt geplaatst (geen bijdrage voor zogeheten doe-het-zelfmaatregelen);
  • De energiemaatregel na 1 januari 2018 is uitgevoerd;
  • De aanvraag geen betrekking heeft op energiemaatregelen aan nieuw te plaatsen uitbreidingen aan woningen, zoals aan- en uitbouwen, erkers en dakkapellen;
  • In geval het bestaande dak asbest betreft, het gaat om plaatsing van dakisolatie, zonnepanelen of zonneboilers en de aanvrager aantoont dat het asbest voor plaatsing van de energiemaatregelen wordt verwijderd;
  • Het jaarlijks subsidieplafond nog niet is bereikt en door toekenning van de subsidie niet wordt overschreden.

  Subsidieverordening bestaande particuliere woningen (Pdf, 282 kB)

Categorieën: Nieuws